MirrorFolder

MirrorFolder 5.0

Thời gian thực đối xứng và tự động tiếp viện ở địa phương/ "mạng lưới" /rời ổ cứng
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.0.296 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Techsoft
Đây là một người hỗ trợ phần mềm cho tự động bằng và thời gian thực (RAID-1 kiểu) đối xứng của mục/lái xe từ địa phương khác địa phương/ "mạng lưới" /rời lái xe. Cô có thể thiết lập gương của anh quan trọng các thư mục, hay thậm chí là một gia lái đi, đi tới một địa phương/rời/mạng lái xe cũng tự động bằng hay thời gian thực đối xứng chế độ.
Thông tin được cập nhật vào: